آمار کلی

کد ملی: 224001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عصر ارتباطات هیرکان پارس بازرس علی البدل فعال 1397/10/13 تا کنون
هوشمند سازان فناوری ورکان بازرس علی البدل خارج شده 1397/03/19 تا 1398/06/02