آمار کلی

کد ملی: 243290XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیمیا طب تخت جمشید منشی هییت مدیره فعال 1392/06/07 تا کنون