آمار کلی

کد ملی: 109024XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع لبنی کامشیر مهر بازرس علی البدل فعال 1391/12/08 تا کنون