آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی و بازرگانی توسعه تجارت راه ابریشم پاسارگاد بازرس علی البدل خارج شده 1389/08/10 تا 1391/04/17