آمار کلی

کد ملی: 197148XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 6

شرکت فعال: 4

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوری در سبز رفسنجان عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/29 تا کنون
آرین پیرامید کیش مدیرعامل فعال 1398/07/14 تا کنون
اندیشه ابربزرگ کیش مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/10/06 تا 1398/02/19
اروتک پرو کیش مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/29 تا کنون
نوشاد طلوع نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/04/23 تا 1394/07/12
اکسیر پروتیین آسیا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/12/03 تا کنون