آمار کلی

کد ملی: 267981XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حافظه پرداز مغز بنیان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/30 تا کنون