آمار کلی

کد ملی: 431041XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرزام صنعت پایا پژواک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/25 تا کنون