آمار کلی

کد ملی: 407169XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روشن اندیشان جنوب اهواز بازرس اصلی فعال 1398/02/12 تا کنون
ابنیه سازان بوم اندیش بازرس اصلی فعال 1394/08/11 تا کنون