آمار کلی

کد ملی: 472012XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشتی الماس نشان اروند مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/09/29 تا کنون