آمار کلی

کد ملی: 128282XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرین پاییزان پارس رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/22 تا کنون
سینا صنعت سامان صبا بازرس اصلی فعال 1393/04/15 تا کنون