آمار کلی

کد ملی: 085962XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرتعداری همیاری سر سبزی فردوس عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/04/15 تا 1396/04/16
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس بازرس علی البدل خارج شده 1393/09/17 تا 1394/11/13