آمار کلی

کد ملی: 094249XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تکنام سازه سپهر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/05 تا کنون
آل باشت مشهد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/17 تا کنون
آب دژ مشاهیر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/30 تا کنون