آمار کلی

کد ملی: 212196XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران اقتصاد هیرکان بازرس اصلی فعال 1397/02/05 تا کنون
مهندسی آژند سازه استرآباد عضو هیئت مدیره فعال 1394/05/07 تا کنون