آمار کلی

کد ملی: 192013XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایش پترو فن آوری سروش جنوب بازرس علی البدل فعال 1399/05/26 تا کنون