آمار کلی

کد ملی: 336955XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نقشه پردازان پاریاب سازه رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/16 تا کنون
چهار هزار و چهارصد و شصت و شش توسعه و عمران شهرستانی آکو سازان آبادگر مدیرعامل فعال 1395/02/06 تا کنون