آمار کلی

کد ملی: 264920XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آوا سپنتا ایرانیان عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/03 تا کنون
عموهای فتیله ای بچه های سرزمین ما رئیس هیئت مدیره فعال 1392/11/29 تا کنون