آمار کلی

کد ملی: 655995XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پدیده ارتباطات باستان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/02 تا کنون
منشور ارتباطات باستان جنوب نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/05/16 تا کنون