آمار کلی

کد ملی: 091003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا وجواهر و ساعت تربت حیدریه عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/21 تا کنون