آمار کلی

کد ملی: 243121XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نمایندگی بیمه نسیم آتیه سازان کیمیا عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/18 تا کنون