آمار کلی

کد ملی: 158299XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هم اندیشان آهن ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/27 تا کنون
راه و ساختمان بتن مطمین غرب عضو هیئت مدیره فعال 1390/10/17 تا کنون