آمار کلی

کد ملی: 090135XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی وزنبورداری کاشمر منشی هییت مدیره فعال 1396/09/08 تا کنون