آمار کلی

کد ملی: 252000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برق پالایش هرمزگان بازرس علی البدل فعال 1394/04/13 تا کنون