آمار کلی

کد ملی: 091961XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهینه گستر فولاد مشیز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1399/06/12 تا کنون
پارمیس نگین اوستا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/07 تا کنون
احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه کنارگذر شرق سیرجان عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/30 تا کنون