آمار کلی

کد ملی: 249057XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گوهر گل دارابگرد بازرس اصلی فعال 1395/07/04 تا کنون
راه و ساختمان پردیس جنت شهر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1389/07/13 تا کنون