آمار کلی

کد ملی: 387392XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه صنعتی فولاد سبز الوند بازرس علی البدل منحل شده 1396/12/03 تا کنون
مهتا فرآورده هگمتان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/16 تا کنون