آمار کلی

کد ملی: 001412XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی پارت سازه ساینار بازرس علی البدل فعال 1395/03/27 تا کنون