آمار کلی

کد ملی: 468941XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی ویدا پارس زاگرس عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/05 تا کنون
سیبا توازن سپاهان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/27 تا کنون
حامد سازه نقش جهان بازرس علی البدل فعال 1396/05/01 تا کنون
مهندسی پارس پراتیک امید بازرس علی البدل خارج شده 1394/10/22 تا 1396/10/12