آمار کلی

کد ملی: 325546XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرمان رهرو کبیر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/26 تا کنون
مهام پیشرو ملل منطقه آزاد ماکو نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/28 تا کنون