آمار کلی

کد ملی: 160046XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چکامه دل شدگان البرز عضو هیئت مدیره و خزانه دار فعال 1398/12/19 تا کنون