آمار کلی

کد ملی: 191178XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف مکانیک لاستیک و تعویض روغن و تعمیرکاران دوچرخه شهرستان رامهرمز بازرس اصلی خارج شده 1397/05/23 تا 1398/09/06