آمار کلی

کد ملی: 504948XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تیک نمایان تجارت بازرس علی البدل فعال 1397/02/13 تا کنون