آمار کلی

کد ملی: 564971XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی شایسته نیک اندیشان ماندگار هستی بخش مدیرعامل فعال 1394/11/05 تا کنون
فنی مهندسی عمران معمار روژان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/11/01 تا 1394/08/27