آمار کلی

کد ملی: 275576XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جامه بافان متینا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/12 تا کنون
تنها مشعل آبی سوز نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/05/21 تا کنون