آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی مهندسی کیان پرداز فلاورجان با کد ملی 10861925190 رئیس هیئت مدیره فعال 1389/02/21 تا کنون