آمار کلی

کد ملی: 088992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بسته بندی محصولات پیک شفا قهستان رئیس هیئت مدیره فعال 1395/09/06 تا کنون