آمار کلی

کد ملی: 444955XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باشگاه فرهنگی ورزشی خاتم اردکان رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/30 تا کنون
طلیعه نیایش اردکان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/01 تا کنون