آمار کلی

کد ملی: 280153XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راهسازی پاک گستر جویا بازرس علی البدل فعال 1397/08/13 تا کنون