آمار کلی

کد ملی: 038376XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 2

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه تجارت درمان آمیتیس رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/24 تا کنون
یکتا آرین کیش رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/06/20 تا 1396/02/30
اکسیس آینده نقره ای ایرانیان کیش رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1395/03/17 تا کنون
همایش برنا پرداز مهر پارسیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/06/11 تا کنون
سامانه های پیشرفته مهیا مهر ایرانیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1391/08/20 تا کنون