آمار کلی

کد ملی: 432245XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هتل سازان البرز مرمر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/11 تا کنون
حمل و نقل درون شهری نیلوفر سفر قزوین رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/20 تا کنون
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مرمر زرین قزوین رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/03/12 تا کنون