آمار کلی

کد ملی: 174039XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهسازان دژ پل هامون بازرس علی البدل فعال 1397/06/24 تا کنون