آمار کلی

کد ملی: 443285XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ریسندگی و بافندگی دیبا یزد بازرس علی البدل فعال 1395/04/19 تا کنون