آمار کلی

کد ملی: 182950XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قطره باران خوزستان بازرس اصلی خارج شده 1392/08/06 تا 1397/09/20
برنا آذرخش سپاهان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1389/10/22 تا کنون