آمار کلی

کد ملی: 216240XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی ایتال ساب مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/05/19 تا کنون
تولیدی ساب سنگ الوند عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/10/09 تا 1394/07/13