آمار کلی

کد ملی: 421941XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خانه فرش افشان دورود بازرس علی البدل فعال 1398/09/11 تا کنون