آمار کلی

کد ملی: 007648XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راد مکث تجارت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/04/19 تا کنون