آمار کلی

کد ملی: 128170XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی پردیس طلایی چهلستون بازرس علی البدل فعال 1398/07/17 تا کنون
تولیدی آرد صحرا بازرس اصلی خارج شده 1395/10/27 تا 1397/11/22