آمار کلی

کد ملی: 565963XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی دهیاریهای بخش کوهپایه بازرس علی البدل فعال 1394/09/29 تا کنون