آمار کلی

کد ملی: 237219XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوین پلاست بیسان عضو هیئت مدیره منحل شده 1392/05/20 تا کنون