آمار کلی

کد ملی: 199138XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران ساز فراز کاویان مدیرعامل فعال 1397/03/23 تا کنون