آمار کلی

کد ملی: 585929XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات حفاظتی و مراقبتی آرامش پایدار ایساتیس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/22 تا کنون
طلوع امید و امنیت پایدار ایساتیس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/05 تا کنون